Освіта
опубліковано 07 серпня 2023 року о 13:23ТОМАКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯР І Ш Е Н Н Я


17.03.2023 № 950-23/VІІІ

 

Про затвердження Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Томаківської селищної територіальної громади 

на 2023-2027 роки

 

Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2021 року № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей», з метою забезпечення якісних освітніх послуг для учнів, виконання нормативних завдань освітнього процесу, оптимізації мережі, ефективного використання наявних приміщень, економії бюджетних коштів, враховуючи дані первинного обліку дітей шкільного віку в межах територій обслуговування закладів загальної середньої освіти, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,селищна рада ВИРІШИЛА:


1. Затвердити Програму трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Томаківської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки (додається).


2. Доручити Відділу освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради (Калашник) здійснити заходи щодо реалізації даної Програми.


3. Визнати таким, що втратило чинність рішення селищної ради від 02 грудня 2022 року № 843-21/VІІІ «Про затвердження Програми трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Томаківської територіальній громаді на 2022-2024 роки».

4. Це рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.


5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради (Калашник), контроль - на постійну комісію селищної з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.Селищний голова                                                                               Іван КАЛАШНИКЗАТВЕРДЖЕНО

рішення селищної ради

17 березня 2023 року

№ 950-23/VІІІ
ПРОГРАМА


ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

НА 2023-2027 РОКИЗМІСТстор.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023-2027 РОКИ (ДАЛІ – ПРОГРАМА)Ініціатор розробки Програми

Томаківська селищна рада


Підстави для розробки

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про повну загальну середню освіту»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» (зі змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 року № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей»


Розробник Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради


Співрозробники Програми

Керівники закладів загальної середньої освіти Томаківської селищної територіальної громади, депутати Томаківської селищної ради


Відповідальні виконавці Програми

Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради;

керівники закладів загальної середньої освіти Томаківської селищної територіальної громади


Учасники Програми

Заклади загальної середньої освіти Томаківської селищної територіальної громади


Термін реалізації Програми

2023 – 2027 роки


Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Не потребує фінансування
2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА


На сьогодні в Україні відбувається активний процес системної трансформації освітньої сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної – до вищої освіти та освіти дорослих.

Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 05 вересня 2017 року Закону України
«Про освіту», який окреслює основні принципи функціонування освітньої галузі.

Із 2018 року розпочато реформу «Нова Українська Школа». Мета реформи – кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі; випускники школи мають ґрунтовні знання та володіють компетентностями, що потрібні для сучасного життя, є самодостатніми, творчими та креативними особистостями.

18 березня 2020 року набрав чинності Закон України «Про повну загальну середню освіту», який визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти.

На сьогодні, однією з найважливіших проблем, яка потребує розв’язання, є суттєве погіршення якості загальної середньої освіти упродовж останніх років.

Зі вступом в дію зазначеного Закону з’явилось законодавче підґрунтя для реформування системи загальної середньої освіти, що має сприяти підвищенню якості освіти та освітньої діяльності, істотному зростанню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства та особистості.

Цільові і ціннісні трансформації сучасної освіти вимагають запровадження адекватної структури української школи.

У зв’язку з цим виникає необхідність приведення до вимог зазначеного Закону мережі закладів загальної середньої освіти. Передусім це стосується закладів, що забезпечують здобуття профільної середньої освіти.

Упродовж останніх років здобуття профільної середньої освіти в Томаківській громаді забезпечували заклади, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти.

Проблемами нинішньої профільної школи є:

 • значна кількість однокомплектних (по одному класу на паралелі
  10-11-х класів) шкіл, що забезпечують здобуття профільної середньої
  освіти – 30%;
 • однакові профілі навчання в школах, що розташовані поруч;
 • рішення про профіль навчання заклади освіти ухвалюють, з огляду на забезпечення педагогічного навантаження вчителям, а не запитів учнів та їхніх батьків;
 • ігнорування потреб меншості в ухваленні рішення щодо профілю навчання;
 • нерозуміння батьками суті профільного навчання для подальшого вибору професії дітей, а також те, що за бажанням можна й потрібно змінювати заклад, якщо він не відповідає бажаному профілю або якості послуг.

Реалізація положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» докорінно змінює ситуацію щодо організації профільної середньої освіти в громаді.

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 35, п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту» з 01.09.2024 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 р. № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей»:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти, має функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії та ліцею;

гімназія, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, також повинна функціонувати як окрема юридична особа, хоча, як зазначалося вище, до її складу може входити початкова школа;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти, має функціонувати як окрема юридична особа, за рішенням засновника, може забезпечувати здобуття початкової та базової середньої освіти. 

Тобто з 01.09.2027 р. заклади, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти
(у громаді нині їх 6), втрачають право надавати профільну середню освіту і мають бути реорганізовані в гімназії або початкові школи.

І лише ліцеї, що функціонуватимуть як окремі юридичні особи, будуть забезпечувати профілізацію освіти.

Таким чином, реалізація Програми сприятиме створенню нової структури школи, що дасть змогу учням засвоїти новий зміст освіти і набути ключових компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості.

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ


Метою Програми є створення розгалуженої мережі різних типів закладів загальної середньої освіти в Томаківській територіальній громаді, що забезпечить, як територіальну доступність початкової та/або базової середньої освіти, так і створить умови для здобуття учнями якісної профільної освіти.

 

4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОГРАМИ


Мережа закладів загальної середньої освіти формуватиметься відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб Томаківської територіальної громади .

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти в гімназії (зі структурним підрозділом «початкова школа») та ліцеї зі структурним підрозділом «початкова школа» та «гімназія» ).

У разі реорганізації закладу загальної середньої Відділ освіти, молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради забезпечить учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Виконання Програми розраховано на 2023 - 2027 роки відповідно до Плану заходів визначених цією Програмою.


5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ЇЇ ВИКОНАННЯ*

Завданнями Програми є:

Створення ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, виходячи із територіальних особливостей, демографії, забезпечення якості освіти.

Здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства України.


План заходів щодо реалізації завдань Програми

 

Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Томаківської селищної територіальної громади шляхом створення ліцеїв на базі існуючих закладів загальної середньої освіти

№ з/п

Назва закладу освіти

Припинення набору , 1-х класів

Рішення про створення профільного ліцею

1.1.

Томаківський ліцей №1 Томаківської селищної ради Дніпропетровської області


до 01.09.2026 року


1.2.

Прийняття рішення про закриття дошкільної групи Томаківського ліцею №1 Томаківської селищної ради Дніпропетровської області


до 01.09.2026 року

1.3

Прийняття рішення про створення юридичної особи ЗДО «Планета дитинства»до 01.09.2026 року


1.4.

Прийняття рішення про ліквідацію Михайлівської початкової школи-філії Томаківського ліцею №1 Томаківської селищної ради Дніпропетровської області

до 01.08.2024 року


1.5.

Прийняття рішення про ліквідацію Зеленогайської гімназії Томаківської селищної ради Дніпропетровської області

до 01. 08.2023 року


 

2. Приведення у відповідність до Закону України «Про повну загальну середню освіту» типів закладів загальної середньої освіти Томаківської селищної територіальної громади шляхом створення гімназій на базі існуючих закладів загальної середньої освіти (ліцеїв)

І етап

№ з/п

Назва закладу освіти

 • Припинення набору 10-х класів

Рішення про створення гімназії

2.1.

Китайгородський ліцей Томаківської селищної ради


до 01.08.2023 року

(перепрофілювання (зміна типу))

ІІ етап 

2.2.

Преображенський ліцей Томаківської селищної ради

 • з 01.09.2026 року

до 01.09.2027 року

2.3.

Чумаківський ліцей Томаківської селищної ради

 • з 01.09.2026 року

до 01.09.2027 року

2.4.

Томаківський ліцей №2 Томаківської селищної ради

 • з 01.09.2026 року

до 01.09.2027 року

 

* Порядок реалізації заходів, визначених Програмою може змінюватися в залежності від внесення змін до нормативно-правових актів України та порядку впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.


6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Основними результатами, яких планується досягти, є:

створення ефективної, доступної і спроможної мережі початкових шкіл і гімназій;

формуванням мережі ліцеїв, які за умови наявності стандарту профільної середньої освіти, відповідної типової освітньої програми та на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України зможуть з 2027 року запровадити трирічні освітні програми в межах дванадцятирічної повної загальної середньої освіти;

поліпшення якості загальної середньої освіти в цілому.


7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на Відділ освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Томаківської селищної ради.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснює постійна комісія селищної ради з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.


Секретар селищної ради Олена ГОЛОВКОOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux